Mesafeli Satış Sözleşmesi
1. TARAFLAR

Traderbull Yazılım A.Ş.

(Bu sözleşmede kısaca “SATICI” olarak anılacaktır.)

Ünvan : TraderBull Yazılım A.Ş.

Adres :
Merkez- Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. 4/2 K:3 D:7 Ümraniye/İstanbul

Tel : 0 224 504 51 05

E-posta : [email protected]

(Bu sözleşmede kısaca SATICI” olarak anılacaktır.)

Form üzerinde yazan Ad Soyad :

Form üzerinde yazan E-Posta Adresi

Form üzerinde yazan Telefon :

(Bu sözleşmede kısaca "ALICI " olarak anılacaktır.)

2. TANIMLAR

TraderBull :Traderbull Yazılım A.Ş. ‘nin bedel karşılığı erişime açtığı web uygulamasını/ALICI’nın kullanımına sunduğu mal, hizmet, yazılım ve programları,

Kullanıcı Sözleşmesi : ALICI’nın, TraderBull’u almadan önce okuyup kabul ettiği, TraderBull’un kullanım şartlarını, ALICI ve SATICI’nın yükümlülüklerini içeren sözleşmeyi

Sözleşme : İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni

Taraflar : SATICI ve ALICI'yı ifade eder.

3. KONU

Bu sözleşme; SATICI ile "Kullanıcı Sözleşmesi"ni okuyup bilgi sahibi olan ve Sözleşme’yi okuyup kabul linkini tıklayan ALICI arasında aşağıda detayları açıklanan ürünün alımı/kullanımı amacıyla imzalanmıştır. ALICI ancak bu hizmet sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra TraderBull’da yer alan içeriği erişebilir ve içerikteki bilgi, yorum ve diğer ürünlerin kullanım hakkından yararlanabilir. ALICI'nın aldığı ürüne ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Ürün Adı

Birim Fiyat

KDV Oran (%)

KDV Tutarı

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Toplam

4. SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

4.1.SATICI, bu sözleşmede belirtilen şartlarda ALICI’ya TraderBull içeriğinden yararlanmayı/ürünü vermeyi kabul eder.

4.2.SATICI, internet altyapısı el verdiği ölçüde TraderBull’a haftanın 7 günü 24 saat erişim imkânı verecektir. Oluşabilecek internet erişim ve altyapı sorunlarından dolayı TraderBull’a adresine ulaşılamamasından dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3.SATICI, ALICI'nın ilettiği kişisel bilgilerini bilinen en yüksek güvenlik standartlarında koruyacağını kabul ve taahhüt eder. AncakTraderBull’a yapılacak kötü amaçlı saldırılar veya işletim sisteminin kendi açıkları sonucunda ALICI'nın kişisel bilgilerinin 3. kişilere geçmesi sebebiyle oluşan maddi veya manevi zarardan SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4.SATICI, ALICI'nın seçmiş olduğu ödeme şekline göre ürün/hizmet bedelini tahsil etme hakkına sahiptir. Ödemenin süresinde yerine getirilmemiş olması halinde yasal işlemlere geçileceğini ve bu halde işlemiş faizle birlikte tahsilatın yapılacağını taraflar bilir ve kabul ederler.

4.5.Tüm ürünlerin telif hakları SATICI’ya aittir. ALICI, ürünleri SATICI’dan izinsiz olarak kullanılmasının, çoğaltılmasının, yayılmasının, satışa sunulmasının veya benzeri uygulamalarda bulunulmasının hukuki ve cezai yaptırıma tabi olduğunu bilir ve kabul eder.

4.6.SATICI verilen ürünün içeriğinin doğruluğu ve eksiksizliği konusunda gerekli her türlü çabayı sarf eder. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan TraderBull içeriği, genel anlamda bilgi vermeyi, üyelerin kripto para piyasalarında ve yatırımlar hakkında bilgi sahibi olması, algoritma kullanmada tecrübe kazanması amaçlamakta olup; TraderBull, üyelerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği ALICI tarafından dikkate alınmalıdır. TraderBull’da yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını ve talepte bulunmayacağını ALICI peşinen kabul ve beyan eder.

4.7.SATICI farklı firmalarla ortaklık kurabileceği gibi iştirak ve bağlı kuruluşları da olabilir. Bu çerçevede ürünler ALICI'ya SATICI yerine bu şirketler tarafından verilebilir. ALICI bu iştirak, bağlı kuruluş ve ortaklıkların ürün vermeye yetkili olduğunu bilir ve kabul eder.

4.8.SATICI kullanıcılarına mümkün olan en iyi hizmeti verebilmek için sürekli kendini yenilemektedir. ALICI, SATICI’nın verdiği ürünlerin şekil ve içerik itibariyle önceden bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmaksızın değişebileceğini, süreli olarak durdurabileceğini bilir ve kabul eder.

5. ALICI’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

5.1.ALICI, SATICI tarafından herhangi bir Hizmet için kullanıcı arabiriminde seçenek verildiği takdirde “Kabul Ediyorum” seçeneğine tıklayarak veya Hizmetleri kullanarak işbu sözleşmede yer alan şartları kabul etmiş sayılır.

5.2.ALICI, bazı ürünleri satın almak, erişmek veya kullanmak için kayıt işlemleri veya kendisiyle ilgili bazı bilgileri (kimlik veya iletişim detayları gibi) vermek zorunda kalabilir. ALICI, SATICI’ya verdiğin kayıt bilgilerinin her zaman tam, doğru ve güncel olacağını kabul eder.

5.3.ALICI, SATICI ile bağlayıcılığı olan bir sözleşme yapmak için gerekli hukuki yaşta değil veya yasalar gereğince ürünleri almaktan menedilmiş veya kısıtlanmış ise bu ürünleri alamaz ve şartları kabul edemez.

5.4.ALICI, bazı ürünleri kullanabilmek için aşağıda belirtilen özelliklerdeki bilgisayarı ve programları sağlamak ile yükümlüdür; En az Pentium 4 işlemci, En az 256 Mb Hafıza, Ses Kartı, Max 5 GB boş disk alanı, En az Internet Explorer 6.0 veya Mozilla Firefox 2.0, Google Chrome, Safari, Adobe Flash Tarayıcı Eklentisi, Java Tarayıcı Eklentisi, En az 256 KB İnternet erişimi.

5.5.Ürün hakkında yeterli bilgiye ve sistem gereksinimlerine sahip olduğuna inanan ALICI, Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylayıp işbu Sözleşme kapsamında ödemesini yaptıktan sonra ALICI’ya, ALICI’nın SATICI ilettiği veriler ile SATICI, ALICI için bir şifre ve kullanıcı adını tesis eder ve ALICI'nın sisteme girmesi için bir şifre ve Kullanıcı adını ALICI'nın e-posta adresine gönderir. ALICI, Şifre ve kullanıcı adının gönderim tarihinden itibaren, ürünü almış sayılır ve aldığı süre boyunca kullanımına açılır.

5.6.ALICI, kendisine verilen şifre ve kullanıcı adı ile TraderBull’a giriş yapar. ALICI bu ürünü başkalarının kullanımına açamaz, kiraya veremez.

5.7.Ürünlerle ilgili bütün telif hakları SATICI’ya aittir. Söz konusu ürünlerin SATICI’dan izinsiz olarak değiştirilerek de olsa kullanılması, çoğaltılması, yayılması, yayınlanması, kopyalanması, satışa sunulması veya benzeri uygulamalarda bulunulması yasaktır. Aksi yönde davranışta bulunanlar doğacak zarardan sorumlu oldukları gibi hukuki ve cezai müeyyidelerden de mesuldürler.

5.8.ALICI TraderBull’ a ve SATICI’ ya zarar verici iş ve eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Aksi takdirde bundan doğacak zararlardan sorumlu olacağını bilir ve kabul eder.

5.9.Ürünlerin toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan kişi, organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini SATICI’ya ödemekle yükümlüdür. Söz konusu şifre bilgilerini veren ya da paylaşan ALICI doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur.

5.10.ALICI’nın kullanım yükümlülüklerine ilişkin Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri saklıdır.

5.11.SATICI, ALICI'ya satılan üründen verim alabilmesi için gerekli çalışma tavsiyelerinde bulunabilir. ALICI belirtilen çalışma tavsiyelerine uymaz ve kendi eksiklikleri sebebiyle üründen olumlu sonuç alamaması halinde SATICI’yı sorumlu tutamaz.

5.12.ALICI, Ürünler satın alındığı andan itibaren kullanılabilmektedir. Bu özelliği itibariyle satılan ürünler Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. maddesi kapsamında yer almaktadır. İlgili madde gereğince ALICI cayma hakkının bulunmadığını bilir.

5.13.ALICI ürün ve hizmetlerle ilgili şikâyet ve itirazlarını hızlı sonuçlandırabilmek açısından yukarıda yer alan telefon ya da e-posta adresinden iletebilir. Bu yolla itiraz ve şikayetlerin daha hızlı sonuçlanması sağlanmış olacaktır. Bununla birlikte itiraz ve şikâyetin sonuçsuz kalması halinde bireysel ALICI Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ilgili şikâyet ve itirazlarını Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne veya tüketici mahkemesine de şikâyet ve itirazlarını yapabilir.

6. FESİH

6.1.SATICI, ürünün ALICI tarafından kötüye kullanıldığını tespit etmesi durumunda ya da ALICI'nın kurallara aykırı davranması halinde tek taraflı olarak Sözleşmeyi feshe yetkili olduğu gibi gerekli müdahalelerde bulunarak, ALICI'nın TraderBull’a erişmesini ve kullanmasını tamamen engelleyebilir.

6.2.İşbu sözleşmenin feshi veya sona ermesi neticesinde TARAFLAR'ın sahip olduğu tüm hak ve yükümlülükler de sona erer.

6.3.ALICI’nın kullanım yükümlülüklerine ilişkin Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri saklıdır.

7. TEBLİGAT

Taraflar bu sözleşmede belirtmiş oldukları adres, e-posta ve telefonların yazılı olarak değiştirilmediği sürece geçerli olduğunu, bu adreslere yapılacak tebligat ve bildirilmelerin geçerli olduğunu kabul ederler.

8. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin tatbik veya tefsirinden doğacak uyuşmazlıklarda TARAFLAR, münhasır olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğu ve Türk Hukuku uygulamasını kabul ettiklerini beyan ederler.

İşbu Sözleşme sekiz maddeden ibaret olup taraflarca okunmuş ve tümüyle kabul edilmiştir. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

(ALICI adı soyadı)

(ALICI maili)

88.231.41.96 (ALICI ipsi)

18.12.2016 22:10:46 (zaman)