Ticari İleti Onay Sözleşmesi

TraderBull ile paylaşacağım iletişim bilgilerimeTraderBull ve TraderBull’ un bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketleri tarafından tanıtım, reklam, kampanya, teklif, promosyon, duyuru, kutlama, anket, çekiliş, yarışma, e-bülten gönderimi ve benzeri pazarlama faaliyetleri kapsamında e-posta ve/veya sms vasıtasıyla ticari elektronik ileti gönderilmesine ve söz konusu süreçler çerçevesinde kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama veri kategorileri ile sınırlı kişisel verilerimin, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine ve yurt içinde yerleşik TraderBull’un hizmet temin ettiği tedarikçilere, topluluk şirketlerine ve iş ortaklarına aktarılmasına onay veriyorum.