İade ve İptal Şartları

1. Kullanıcının Cayması: TraderBull tarafından yapılan satış/sunulan hizmet elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler/tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin bir satış olduğundan Kullanıcının cayma hakkı bulunmamaktadır.

2. Kullanıcı Tarafından Fesih: Kullanıcı bu SKŞKyı TraderBulla bir (1) ay öncesinden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla fesih edebilir. Bu feshe müteakiben, Kullanıcı herhangi Abonelik Ücretini (varsa) geri alma hakkına sahip olmayacaktır ve derhal İdeal Data tarafından sağlanan tüm bilgileri kullanmayı sona erdirecektir.

3. TraderBull tarafından Fesih:

3.1. Belgedeki diğer hususlara ters düşmemek üzere, TraderBull bu SKŞK’ yı:

a. herhangi neden bildirmeden ve Kullanıcıya bir (1) ay öncesinden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla; veya

b. Kullanıcının Yazılım ve/veya Hizmetlerdeki Fikri Mülkiyet Haklarını veya bu SKŞK’ daki (madde 3) Şifre Politikalarını veya Bilgi Sağlayıcısının talimatlarını ihlali durumunda, bu SKŞK’ yı derhal ve nedensiz olarak fesih edebilir

3.2 Yukarıdakilere ters düşmemek kaydıyla, Kullanıcının SKŞKya aykırı hareket edip bunun ruhunu ihlal ettiği tespit edilirse ve söz konusu ihlali (giderilebilecekse) gidermediyse veya ihlalin bildirimini almaya müteakip yedi (7) gün içinde TraderBull veya sorumlu kurumlara tatmin edici bir taahhüt sunamadıysa, TraderBull, kendi inisiyatifinde veya (Bilgi Sağlayıcılarının talimatlarına göre) Kullanıcının şifrelerini, hesaplarını (veya bunların bir bölümünü), Hizmet Kullanımını askıya alabilir veya fesih edebilir, Hizmetlerdeki bazı bilgileri çıkarabilir, Kullanıcının hesabını ve Kullanıcının hesabındaki ilgili bilgiler ve dosyaları silebilir veya pasif hale getirebilir ve/veya bazı Dosyalar veya Hizmetlere erişimi engelleyebilir veya askıya alabilir, Hizmetleri veya bir bölümünü sağlamayı tebliğle veya tebliğ olmaksızın kesebilir.